Leveringsvoorwaarden:

Wat is auteursrecht?
Een kunstenaar of schrijver leeft van auteursrechten. Hij kan zijn beroep alleen maar uitoefenen als de lezer betaalt voor het gebruik van die rechten. Elke lezer betaalt een heel klein beetje voor het recht die mooie verhalen te lezen. Al die kleine beetjes samen vormen het loon van deze makers. In de prijs van een boek zit dit bedrag inbegrepen, in de prijs van onze pagina’s ook. Als te weinig mensen auteursrecht betalen, dan moeten tekenaars en schrijvers een ander beroep zoeken. Logisch, hè ?

Wat mag en wat mag niet met de digitale bestanden (strippagina’s) van Stripverhaal.net?
Stripverhaal.net heeft zwaar geïnvesteerd in deze site en zal dus alle zeilen bij moeten zetten om het kostendekkend te krijgen.

Daarom is het wel toegestaan om:
1. Een kopie voor eigen gebruik af te drukken.
2. De bestanden op te slaan op een computer

Maar niet toegestaan om:
1. De bestanden uit te lenen, te verhuren of te verkopen.
2. Kopieën rond te sturen via internet.
3. Pagina’s of gedeeltes te gebruiken voor andere toepassingen, zoals webpagina’s.
4. Prints te gebruiken op scholen etc. (Hiervoor is wel schriftelijke toestemming te krijgen, neem daarvoor contact op met www.stripverhaal.net )

De auteursrechten van de site en alle strippagina’s berusten bij Rob Crawfurd en de diverse tekenaars en scenaristen.
Deze rechten worden niet overgedragen. De pagina’s die je hebt gedownload of via internet toegestuurd hebt gekregen mogen ook alleen gebruikt worden waarvoor ze logischerwijs zijn bedoeld door tekenaar, scenarist en websitebeheerder.

Hoe werkt het?
1. Ga naar de website.
2. Vul het formulier volledig in.
3. Klik op verzend.
4. Wacht op de retour e-mail met je abonneenummer.
5. Vul dat nummer in op je overschrijvingskaart.
6. Maak het bedrag over.
7. Op de eerstvolgende startdatum na ontvangst van het abonnementsgeld krijg je de pagina’s toegestuurd.

Voorwaarden
Stripverhaal.net zal alle abonnementen nakomen, maar bij een te klein aantal abonnementen behouden wij ons het recht voor om abonnementen samen te voegen of voortijdig te stoppen waarbij de abonnee het restant in overleg in een keer of via meerdere pagina’s per dag toegestuurd krijgt. Ook kan er de mogelijkheid gegeven worden om het restant van de website te downloaden.

Gelezen en geaccepteerd.